बडे वही इंसान
डण्डा लखनवी
मूल्य रू 50/- (डाक व्यय अतिरिक्त)
 
बीत गया 
 
 
डॉ0  दाउ कृष्ण वर्मा 
आराध्य
अंशुमाली
मूल्य रू 120/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

अंधेरे भी उजाले भी
  कुंवर कुसुमेश
मूल्य रू 100/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

उद्गार
 श्रीरमन
मूल्य रू 25/- (डाक व्यय अतिरिक्त)


(c) 2003-2004 All rights reserved
Software Techno Center(STC),India